1 Μαρτίου 2017

ECO FRIENDLY RUGS

Πατάκια ή μικρά χαλάκια με βελονάκι. Το νήμα τους είναι από πλαστικές σακούλες.
Crochet rugs or mats with yarn made of plastic bags.

Ανάλογα το χρώμα του υλικού και οι αποχρώσεις.
Color shades are depending on the original material.
Ακολουθεί μια μικρή συλλογή από προηγούμενες δουλειές μου.
Here is a small collection of my previous plarn works.
Plastic Bag Plarn Rug
και η ανακύκλωση συνεχίζεται...
recycling - upcycling continues...

Copyright - all rights reserved
Just a reminder that all personal pictures belong to me, please do not use them without my permission.

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...